ISP

Crypto Smart

Tarifat zyrtare te Sherbimit Internet Biznes i dedikuar pa kufizim trafiku me IP Publike (Me TVSH):

10 Mbps downnload / 10 Mbps upload : 12000 lek/muaj
20 Mbps downnload / 20 Mbps upload : 15000 lek/muaj
50 Mbps downnload / 50 Mbps upload : 26000 lek/muaj
100 Mbps downnload / 100 Mbps upload : 38000 lek/muaj
Tarifa e regjistrimit: 0 leke
Tarifa e instalimit: 5 000lek
Depozita e pajisjes se klientit: 0 leke
Tarife mirembajtje rrjeti: 0 leke

Kontrata e sherbimit Internet

Treguesit e Cilesise

UDHËZUES RRETH INCIDENTEVE MË TË ZAKONSHME TË SIGURISË CRYPTO SMART SHPK

PROTOKOLLI I MASAVE HIGJENO SANITARE COVID-19 _ CRYPTO SMART

Politika e Privatësisë CRYPTO SMART SHPK

Kontrate_ CRYPTO SMART