ISP

Cryptonet Service SHPK

Tarifat e sherbimit internet (me TVSH):

10 Mbps downnload / 10 Mbps upload : 1200 lek/muaj
20 Mbps downnload / 20 Mbps upload : 1500 lek/muaj
50 Mbps downnload / 50 Mbps upload : 2500 lek/muaj
100 Mbps downnload / 100 Mbps upload : 5000 lek/muaj
Tarifa e regjistrimit: 0 leke
Tarifa e instalimit: 0 leke
Depozita e pajisjes se klientit: 0 leke
Tarife mirembajtje rrjeti: 0 leke

Kontrata e sherbimit Internet

Treguesit e Cilesise

Udhëzues për Sigurinë Në Internet